Afschaffing pensioen in eigen beheer bevorderlijk?
28 september 2016 
in Blogs

Afschaffing pensioen in eigen beheer bevorderlijk?

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat hij het pensioen in eigen beheer wil afschaffen. Het pensioen in eigen beheer is een voorziening die voor ondernemers een praktische oplossing biedt. Wat zijn nu de gevolgen van de afschaffing van het pensioen in eigen beheer?

Pensioen in eigen beheer

Ondernemers met een pensioen in eigen beheer, beleggen vermogen in hun eigen BV. Hierdoor bouwen ze pensioen op, zonder dat ze geld storten in grote pensioenfondsen. Doordat het vertrouwen in pensioenfondsen de afgelopen jaren is gedaald, kozen steeds meer ondernemers voor het opbouwen van hun eigen pensioen. Maar deze pensioenopbouw heeft ook nadelen.

Wat zijn de nadelen?

Het opbouwen van pensioen in eigen beheer biedt alleen belastingvoordelen, als het wordt beheert volgens strenge regels. Het nadeel van deze regels is onder andere dat de ondernemer zijn pensioenvermogen jaarlijks moet oprenten. Hij moet zijn vermogen ieder jaar opwaarderen. Omdat het pensioenvermogen jaarlijks met 4% moet worden verhoogd en het werkelijke rendement in veel gevallen slechts 1% is, betaalt de ondernemer meer belasting dan zou moeten.

Is het pensioen in eigen beheer dan wel aantrekkelijk?

Het nadeel van deze oprenting is groot. Toch kan het interessant zijn om pensioen in eigen beheer te houden. Dat is het geval wanneer de directeur-grootaandeelhouder het vermogen goed belegt. Doordat dit per situatie verschilt, is het niet eenvoudig om aan te geven of het aantrekkelijk is. Wel weet u als ondernemer zeker wat er met uw pensioen gebeurd, als u het zelf belegt.

Het belastingvoordeel

Het belastingvoordeel is slechts een uitstel van betaling. Op het moment dat u een pensioen opbouwt, ontvangt u een belastingvoordeel. Maar zodra u met pensioen gaat en u uw pensioenuitkeringen ontvangt, betaalt u juist belasting. Het is daarom zeer de vraag of uw belastingvoordeel opweegt tegen alle kosten die er mee gepaard gaan.

De afschaffing

Daarom is het wellicht beter dat het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Het pensioen in eigen beheer is aan te veel verplichtingen gebonden, waardoor het niet optimaal ingezet kan worden. En er is geen man over boord, want u kunt altijd zelf pensioen op blijven bouwen op andere manieren.

Hoe kunt u pensioen in eigen beheer houden?

U kunt uw geld onderbrengen bij een pensioenverzekeraar of storten in een bankspaarproduct dit kan mét belastingvoordeel. Ook kunt u ervoor kiezen om uw geld zelf te beleggen. Dit doet u zónder belastingvoordeel. Meer hierover leest u in mijn vorige blog. Klik hiervoor op deze link:

https://parteqfinance.com/voorkom-pensioengat/

Afschaffing pensioen in eigen beheer leidt tot afbouwen

Door de afschaffing krijgen ondernemers de keuze om het pensioen fiscaal vriendelijk af te kopen tegen een korting. Nadeel is echter dat de dga, van wie het pensioen onder water staat, de belastingdruk niet kan betalen. Hierdoor kan hij alsnog niet voor deze optie kiezen. De dga die genoeg liquide middelen heeft, kan wel zijn voordeel behalen met deze keuze.

Deze plannen gaan al in op 1 januari 2017. Daarom zal de overheid hier de komende maanden meer informatie over verschaffen.

Wat heeft uw voorkeur: zelf pensioen opbouwen of onderbrengen bij een pensioenverzekeraar? Laat het ons hieronder weten!

Is dit artikel interessant voor uw netwerk? Deel het hieronder!

Tot snel!
drs. Pieter Bas Jansen RB

Auteur van De Geldmachine – het groeimodel voor ondernemers

Over de schrijver
Reactie plaatsen