Hoeveel belasting betaalt u komend jaar over uw vermogen?
14 november 2022 
in Blogs

Hoeveel belasting betaalt u komend jaar over uw vermogen?

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de belastingheffing op vermogen. De één betaalt hierdoor minder belasting, terwijl de ander twee keer zoveel betaalt. Wat betekent dit voor u? In dit artikel ga ik in op de nieuwe vermogensbelasting (box 3) voor de komende jaren. 


Simpel

Omdat dit onderwerp complex is, heb ik het zo simpel mogelijk geschreven. Hierdoor klopt niet ieder detail, maar is de basis wel juist. De basis is zeker goed genoeg om een goede keuze te maken voor komend jaar.

Om het simpel te houden laat ik achterwege hoe de belasting de afgelopen jaren werd berekend. Dat doe ik omdat u daar niet meer op in kunt spelen.


2023 - 2025

Wel kunt u inspelen op de belastingdruk van komend jaar. Maar dan dient u wel te weten hoe. 

Vanaf 2023 betaalt iedereen belasting over het vermogen dat men heeft. Onder vermogen vallen spaargeld, beleggingen, crypto’s, onroerend goed en de schulden die hiermee te maken hebben. De waarde van al deze bezittingen op 1 januari van het belastingjaar* bij elkaar opgeteld (schulden verlagen het vermogen), bepaald uw vermogen. Dat vermogen wordt belast.


Hoe wordt dit belast?

Allereerst geldt er in 2023 een heffingsvrij vermogen van € 57.000. Dat betekent dat als het totaal aan spaartegoeden, beleggingen en onroerend goed lager is dan deze € 57.000, u geen belasting betaalt. Is uw vermogen groter? Dan is er veel veranderd voor u.

Komend jaar worden uw spaartegoeden niet meer belast. Die belasting is nul euro. Echter gaat u wel belasting betalen over uw overige bezittingen: beleggingen en onroerend goed**. De Belastingdienst gaat er komend jaar vanuit dat u een rendement behaalt van 6,17%. Over dat fictieve rendement betaalt u 32% belasting. 

Stel dat u € 100.000 aan beleggingen heeft, dan heeft u een fictief rendement van € 6.170, daarover betaalt u € 1.974 belasting.

Heeft u dezelfde € 100.000 op een spaarrekening staan, dan betaalt u geen belasting.


Voorkomen?

U kunt beleggingen op 30 december verkopen en omzetten in spaargeld. Hierdoor heeft u op 1 januari geen beleggingen, maar spaargeld dat niet belast wordt. Dat scheelt u in dit voorbeeld € 1.974 belasting. Maar beleggingen omzetten in spaargeld heeft geen zin. Er is namelijk een bepaling opgenomen die ervoor zorgt dat alle beleggingen die tussen 1 oktober en 1 maart worden omgezet in spaargeld gewoon meetellen met de beleggingen. Alleen als u kunt aantonen dat deze omzetting niets te maken heeft met de belasting, werkt dit. Voor alle overige gevallen geldt dat u beter iets kunt aanpassen.


Aanpassen

Een nieuwe systeem betekent een nieuwe strategie. Met het nieuwe systeem heeft u twee opties. 1. U verandert niets. De belastingdruk wordt zoals hierboven berekend. 2. U brengt uw beleggingen onder in (bijvoorbeeld) een beleggings BV. 


Beleggings BV

Stel u kiest ervoor om uw beleggingen onder te brengen in een beleggings BV. Wat wordt uw belastingdruk dan? Zodra uw beleggingen in een BV zitten, worden ze totaal anders belast. In de BV worden uw werkelijke rendementen belast. Dat rendement wordt belast tegen 39%***. 

Er zijn dus twee grote veranderingen: 

1. u wordt belast over uw werkelijke rendement. 

2. De belastingdruk is geen 32% maar 39%.


Verschil

De overheid gaat er vanuit dat u op uw beleggingen een rendement behaalt van 6,17%. De grote banken gaan uit van een rendement van 5%. Stel dat uw beleggingen ieder jaar gemiddeld 5% rendement opleveren, dan is uw belastingdruk 1,95% op uw vermogen.

Laat u uw geld op een privé rekening staan, dan betaalt u 1,97%. 

In de BV heeft u dus een heel klein voordeel. En omdat de belasting op privé vermogen de komende jaren wordt verhoogd naar 34% ipv 32%, wordt het voordeel voor de BV groter.


Wanneer levert de BV vooral een voordeel op?

Als u beleggingen heeft waarvan u een laag (lees minder dan 5%) rendement verwacht. In dat geval wordt u in de BV slechts belast over het werkelijke rendement ipv 6,17%.

Stel dat u een rendement verwacht van 2%, dan is uw rendement op een vermogen van €_100.000 slechts € 2.000. De belastingdruk in de BV is dan € 780, terwijl de belasting op deze belegging in privé € 1.974 zou zijn. De BV levert u een voordeel op van € 1.200!


Nog twee voordelen voor de BV

De BV heeft nog twee voordelen boven vermogen in privé: verliesverrekening en het moment van belastingheffing.

In de eerste plaats kan een BV verlies verrekenen. Dat betekent dat wanneer beleggingen een verlies opleveren, deze verliezen de komende jaren aftrekbaar zijn. Deze verliesverrekening is niet mogelijk op privé vermogen.

Stel dat de BV € 10.000 verlies maakt op haar beleggingen dit jaar, dan mag die € 10.000 volgend jaar in mindering worden gebracht op de winst. Alleen als de BV volgend jaar meer dan € 10.000 winst behaalt, betaalt de BV belasting.


De BV heeft ook het voordeel dat beleggingswinsten pas worden belast in het jaar dat de winst wordt gerealiseerd. Als de BV een aandeel koopt en dat pas over tien jaar verkoopt, is het realisatiemoment pas over tien jaar. Hierdoor is de belastingdruk ieder jaar nul euro, pas in het tiende jaar wordt er belasting betaald over de gerealiseerde winst. 


Nadeel

Het grote nadeel van een beleggings BV is dat de administratie veel tijd in beslag neemt. Voor de administratie dient u de rendementen op beleggingen bij te houden en belastingaangiften in te dienen.  


Samengevat

Heeft u een vermogen dat groter is dan € 57.000 en heeft u veel beleggingen/onroerend goed****, dan kan het voordelig zijn om te beleggen vanuit een BV. Dit geldt vooral voor beleggingen met een laag verwacht rendement. Wilt u gebruik maken van een beleggings BV, zorg dat uw beleggingen vóór 1 januari in een BV zitten, anders tellen ze komend jaar mee met de privé bezittingen.* Voor het belastingjaar 2023 is 1 januari 2023 de peildatum die wordt gebruikt om de totale waarde van uw vermogen te berekenen in uw aangifte. Hoeveel vermogen u op de andere dagen van het jaar had, heeft geen invloed op de belasting.

** Voor onroerend zijn er nog meer regels. Dat zijn er te veel om in dit artikel te beschrijven.

*** Dit percentage is zeer gesimplificeerd weergegeven. Voor verreweg de grootste groep zal dit percentage juist zijn. Gaat het om een vermogen van tien miljoen of meer, schakel dan specifiek advies in.

**** Breng niet zomaar onroerend goed in een BV in. Win advies in voordat u dit doet!

Over de schrijver
Reactie plaatsen