Voordelen van de innovatiebox
15 oktober 2014 
in Blogs

Voordelen van de innovatiebox

Het gebeurt niet vaak dat de fiscale naam van een belastingvoordeel duidelijk maakt waar het voor bedoeld is, maar dit keer is de naam helder! De innovatiebox is namelijk bedoeld voor innovatieve bedrijven. De voordelen van de innovatiebox: een grote belastingkorting! Maar wanneer heeft u hier recht op?

Heb ik hier recht op?

De innovatiebox is bedoeld voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen (bijv. een BV). Binnen deze groep komen alleen bedrijven in aanmerking die gebruik mogen maken van de WBSO of die een octrooi hebben verkregen voor het ontwikkelen van immateriële activa. Voldoet u aan deze vereisten? Dan kunt u op verzoek de innovatiebox toepassen.

Heeft u recht op de WBSO?

U heeft recht op WBSO als u een van de volgende werkzaamheden verricht:

– Ontwikkeling van producten, processen of programmatuur
– Technisch onderzoek gericht op de verbetering van het eigen proces of de eigen programmatuur
– Analyse van technische haalbaarheid
– Technisch wetenschappelijk onderzoek

Voordelen van de innovatiebox

Wanneer uw verzoek voor de innovatiebox wordt goedgekeurd, wordt uw belastingdruk verlaagd. In het geval dat u 25% vennootschapsbelasting betaalt, is de belastingdruk op de ‘innovatieve winst’ geen 25% maar slechts 5%!

Hoeveel € scheelt dit?

Stel dat u een ‘innovatieve winst’ van € 100.000 hebt. Normaal gesproken betaalt u hierover 25% belasting. Dat komt neer op € 25.000 belasting. Echter is de belastingdruk door de innovatiebox nog maar 5%. Hierdoor dient u slechts € 5.000 belasting te betalen. Een belastingvoordeel van € 20.000!

Innovatiebox forfait voor het ‘kleine’ MKB

Op 1 januari 2013 is de forfaitaire innovatiebox ingevoerd. Dat betekent dat het makkelijker is geworden om de innovatiebox aan te vragen voor kleinere bedrijven. Omdat het voor deze bedrijven lastiger is om te bepalen welk deel van de winst ze kunnen gebruiken voor de innovatiebox, is dit een veelgebruikte regeling.

Door de forfaitaire innovatiebox mogen bedrijven maximaal 25% van de winst opvoeren als innovatieve winst. Dit mag over een winst van maximaal € 100.000, zodat de maximaal toegestane winst waarvoor de belastingkorting geldt € 25.000 bedraagt.

Bij een belastingdruk van 25% betaalt u € 5.000 belasting op een winst van € 25.000.

Als u de innovatiebox mag toepassen, dan betaalt u maar 5% belasting. Dat is € 1.000.

Het belastingverschil is € 4.000 per jaar!

De regeling kun u aanvragen voor 3 jaar. Hierdoor is het maximale voordeel in 3 jaar € 12.000! Als u later een nieuw product ontwikkelt, dan kunt u hierna weer een verzoek indienen voor deze regeling.

Heeft u gezien hoeveel belasting u kunt besparen? Wacht dan niet langer en dien een verzoek in bij de Belastingdienst! Wat is voor u de grootste openbaring van de voordelen van de innovatiebox? Deel het hieronder!

Is dit ook interessant voor uw netwerk? Deel de tip hieronder!

Tot snel!
drs. Pieter Bas Jansen RB

Over de schrijver
Reactie plaatsen