Wat u moet weten over de WKR
24 december 2014 
in Blogs

Wat u moet weten over de WKR

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent dat de nieuwe belastingwetten in werking treden. Vanaf 1 januari verandert er weer een hoop. Hieronder beschrijven we de veranderingen waar u gemakkelijk op in kunt spelen. Wat verandert er voor u?

Vaste telefonie en internet

Komend jaar worden vaste telefonie en internet thuis belast. Toch is het mogelijk om in 2015 de mobiele telefoon onbelast te vergoeden aan uw medewerkers. Let op: het is belangrijk dat er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium. Dat betekent dat uw medewerkers de telefoon nodig hebben voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.

Vaste telefonie en internet aan huis wordt wel belast, maar er is een uitzondering. U kunt deze kosten onder voorwaarde van het noodzakelijkheidscriterium toch onbelast vergoeden. Bijvoorbeeld in de IT zien we vaak dat medewerkers thuis een zakelijke internet aansluiting hebben om het zakelijke netwerk te kunnen onderhouden. U mag deze kosten onbelast vergoeden!

Concernrelatie

Veel vergoedingen die u aan uw medewerkers vergoedt en verstrekt, vallen onder het WKR-forfait. Met WKR bedoelen we hier de werkkostenregeling, de naam voor de nieuwe loonbelastingen. Het WKR-forfait in 2015 is 1,2% van het brutoloon van alle medewerkers tezamen. Het is een korting op de belaste kosten.

Stel dat het totale brutoloon € 1 mln is, dan mag u € 12.000 aan kosten onbelast vergoeden.

Wanneer er sprake is van meerdere BV’s met personeel, dan kan dat in uw nadeel uitpakken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u in de ene BV WKR-forfait overhoudt en in de andere BV forfait tekort komt. Maar daar is een oplossing voor! De concernrelatie. Hierdoor mag u het brutoloon van alle medewerkers in alle BV’s bij elkaar optellen, zodat uw WKR-forfait over alle medewerkers verdeeld kan worden.

Let op: dit is alleen mogelijk als de moeder BV minimaal 95% van de aandelen van de andere BV’s heeft.

Praktische tips WKR

Veel vergoedingen worden belast, maar gelukkig is er ook een groot aantal kostenposten dat is vrijgesteld van loonbelasting. De volgende kosten zijn in 2015 vrijgesteld:

  • Gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen ed.
  • Vervoer- en reiskosten
  • Tijdelijke verblijfskosten
  • Maaltijd met meer dan bijkomstig zakelijk karakter
  • Bijscholing, cursussen, congressen, training ed.
  • Studie- en opleidingskosten, ook vakliteratuur
  • Vergoedingen werkplekvoorzieningen

Deze gerichte vrijstellingen zullen er in uw geval vaak voor zorgen, dat u zich geen zorgen hoeft te maken over een extra hoge belastingdruk.

Zijn de nieuwe belastingen al iets duidelijker geworden? Ga alvast aan de slag met de nieuwe regels en richt uw administratie hierop in. Zo niet, lees dan ook het blog ‘Wat u moet weten over de belastingen van 2015’.

Is dit artikel nuttig voor u? Welke praktische tips voor de WKR zijn voor u het interessantst? Laat het ons hieronder weten!

Wilt u uw netwerk mee laten profiteren van deze update? Deel het artikel hieronder!

Tot snel!
drs. Pieter Bas Jansen RB

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen