KIA, niet de auto!
06 augustus 2014 
in Blogs

KIA, niet de auto!

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een mond vol! Daarom zal ik vanaf nu de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek afkorten als KIA. De KIA is een EXTRA korting waar u als ondernemer recht op hebt. Hij is bedoeld om u als ondernemer meer te laten investeren. Om u aan te moedigen, krijgt u een extra belastingkorting als u meer dan € 2.300 per jaar investeert. Doe hier uw voordeel mee!

Hoe maakt u hier gebruik van?

– Als u weinig investeert, dan heeft u al recht op de KIA. De ondergrens ligt al bij € 2.300. Investeert u dit jaar minder dan € 2.300, dan loopt u een grote belastingkorting mis. Uw belastingkorting is nu € 0. Als uw concurrent wel € 2.300 investeert, dan mag hij in zijn belastingaangifte EXTRA ‘kosten’ opvoeren met een bedrag van € 644! Wilt u deze korting ook in kunnen vullen in uw belastingaangifte, kijk dan eens naar uw cijfers om te zien of u in de buurt komt van de € 2.300.

Stel dat u dit jaar al € 1.800 hebt geïnvesteerd, dan dient u nog maar € 500 te investeren om gebruik te maken van de belastingkorting. December is een goede maand om naar uw cijfers te kijken en te beslissen of u dit jaar extra wilt investeren. Wanneer u van plan bent om in januari volgend jaar iets te kopen, dan kunt u er beter voor kiezen om de aankoop alvast in december te verrichten.

Deze truc kunt u ook andersom toepassen. Weet u zeker dat u dit jaar de grens van € 2.300 niet gaat halen? Probeer dan zo veel mogelijk investeringen uit te stellen tot januari. De kans is groot dat u de belastingkorting volgend kunt verzilveren!

– Investeert u meer dan 2.300? Dan heeft u recht op de extra korting. Deze is 28% over het bedrag dat u in het jaar investeert. Stel dat u € 20.000 investeert, dan mag u in uw belastingaangifte € 5.600 aan extra ‘kosten’ opvoeren. Bent u een grote investeerder? Dan is het belangrijk om ieder jaar in de gaten te houden hoeveel u investeert. Wanneer u meer dan € 55.248 investeert, dan stijgt uw belastingkorting niet meer en is deze constant (€ 15.470).

Voor ondernemers die meer dan € 102.311 investeren in een jaar, neemt de belastingkorting af. De belastingkorting is dan € 15.470 minus 7,56% van het investeringsbedrag. Hierdoor is de belastingkorting nul euro, als u € 306.391 of meer investeert. Zit u in de buurt van deze grens? Kijk dan of uw investeringen uit kunt stellen naar volgend jaar. Let daarbij ook op de investeringen die u volgend jaar wilt doen!

Wat zijn investeringen?

Investeringen zijn zaken die tot uw bedrijfsvermogen behoren en bestemd zijn voor de uitoefening van uw bedrijf. Hierbij kun u denken aan computers, transportmiddelen, vergunningen en websites. Het kopen van deze zaken geven u een extra belastingvoordeel. Het is dan wel belangrijk dat u die zaken in dat jaar in gebruik neemt.

Welke beperkingen zijn opgelegd door de Belastingdienst?

Alleen zaken die meer dan € 450 per stuk kosten, kunnen voor deze korting worden ingezet. Bij de aankoop van losse onderdelen die bij elkaar horen en die samen meer dan € 450 kosten, maakt u ook gebruik  van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Investeringen die niet meetellen, zijn goederen die u verkoopt aan uw klanten. Ook worden zaken die u vanuit uw privé vermogen inbrengt in uw bedrijf, niet meegeteld.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de BTW

Fiscaal gezien zijn er altijd uitzonderingen. De uitzondering voor de BTW wil ik u even uitleggen.

Weet u welk bedrag u dient te gebruiken om uw totale investeringen in een jaar te berekenen? Inclusief of exclusief BTW?
– Als u op uw facturen naar u klant BTW zet, dan mag u ook BTW in vooraftrek nemen in uw BTW aangifte. In dat geval, gebruikt u de investeringskosten exclusief BTW voor de berekening van de belastingkorting. Een computer die inclusief BTW € 484 kost, kost slechts € 400 exclusief BTW. Voor de KIA dient u de € 400 te gebruiken. In dit geval mag u uw computer dus niet gebruiken om uw belastingkorting te verhogen.
– Wanneer u geen BTW aangiften in hoeft te dienen, dan gebruikt u het bedrag inclusief BTW. Nu gebruikt u het bedrag van € 484. Omdat dit bedrag hoger is dan de € 450 grens, telt de computer hier wel mee voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek!

Dit is een belastingmaatregel waar u zeker uw voordeel mee kunt doen! Laat dit niet liggen en ga aan de slag!

Vindt u dit blog nuttig en heeft u suggesties voor nieuwe blogs? Mail ons! We schrijven graag over onderwerpen die u interessant vindt.

Zijn deze tips ook interessant voor uw netwerk? Deel de tips hieronder!

Tot snel!

drs. Pieter Bas Jansen RB

Over de schrijver
Reactie plaatsen