KIA, niet de auto!

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een mond vol! Daarom zal ik vanaf nu de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek afkorten als KIA. De KIA is een EXTRA korting waar u als ondernemer recht op hebt. Hij is bedoeld om u als ondernemer meer te laten investeren. Om u aan te moedigen, krijgt u een extra belastingkorting als u meer dan € 2.300 per jaar investeert. Doe hier uw voordeel mee!

Hoe maakt u hier gebruik van?

– Als u weinig investeert, dan heeft u al recht op de KIA. De ondergrens ligt al bij € 2.300. Investeert u dit jaar minder dan € 2.300, dan loopt u een grote belastingkorting mis. Uw belastingkorting is nu € 0. Als uw concurrent wel € 2.300 investeert, dan mag hij in zijn belastingaangifte EXTRA ‘kosten’ opvoeren met een bedrag van € 644! Wilt u deze korting ook in kunnen vullen in uw belastingaangifte, kijk dan eens naar uw cijfers om te zien of u in de buurt komt van de € 2.300.

Stel dat u dit jaar al € 1.800 hebt geïnvesteerd, dan dient u nog maar € 500 te investeren om gebruik te maken van de belastingkorting. December is een goede maand om naar uw cijfers te kijken en te beslissen of u dit jaar extra wilt investeren. Wanneer u van plan bent om in januari volgend jaar iets te kopen, dan kunt u er beter voor kiezen om de aankoop alvast in december te verrichten.

Deze truc kunt u ook andersom toepassen. Weet u zeker dat u dit jaar de grens van € 2.300 niet gaat halen? Probeer dan zo veel mogelijk investeringen uit te stellen tot januari. De kans is groot dat u de belastingkorting volgend kunt verzilveren!

– Investeert u meer dan 2.300? Dan heeft u recht op de extra korting. Deze is 28% over het bedrag dat u in het jaar investeert. Stel dat u € 20.000 investeert, dan mag u in uw belastingaangifte € 5.600 aan extra ‘kosten’ opvoeren. Bent u een grote investeerder? Dan is het belangrijk om ieder jaar in de gaten te houden hoeveel u investeert. Wanneer u meer dan € 55.248 investeert, dan stijgt uw belastingkorting niet meer en is deze constant (€ 15.470).

Voor ondernemers die meer dan € 102.311 investeren in een jaar, neemt de belastingkorting af. De belastingkorting is dan € 15.470 minus 7,56% van het investeringsbedrag. Hierdoor is de belastingkorting nul euro, als u € 306.391 of meer investeert. Zit u in de buurt van deze grens? Kijk dan of uw investeringen uit kunt stellen naar volgend jaar. Let daarbij ook op de investeringen die u volgend jaar wilt doen!

Wat zijn investeringen?

Investeringen zijn zaken die tot uw bedrijfsvermogen behoren en bestemd zijn voor de uitoefening van uw bedrijf. Hierbij kun u denken aan computers, transportmiddelen, vergunningen en websites. Het kopen van deze zaken geven u een extra belastingvoordeel. Het is dan wel belangrijk dat u die zaken in dat jaar in gebruik neemt.

Welke beperkingen zijn opgelegd door de Belastingdienst?

Alleen zaken die meer dan € 450 per stuk kosten, kunnen voor deze korting worden ingezet. Bij de aankoop van losse onderdelen die bij elkaar horen en die samen meer dan € 450 kosten, maakt u ook gebruik  van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Investeringen die niet meetellen, zijn goederen die u verkoopt aan uw klanten. Ook worden zaken die u vanuit uw privé vermogen inbrengt in uw bedrijf, niet meegeteld.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de BTW

Fiscaal gezien zijn er altijd uitzonderingen. De uitzondering voor de BTW wil ik u even uitleggen.

Weet u welk bedrag u dient te gebruiken om uw totale investeringen in een jaar te berekenen? Inclusief of exclusief BTW?
– Als u op uw facturen naar u klant BTW zet, dan mag u ook BTW in vooraftrek nemen in uw BTW aangifte. In dat geval, gebruikt u de investeringskosten exclusief BTW voor de berekening van de belastingkorting. Een computer die inclusief BTW € 484 kost, kost slechts € 400 exclusief BTW. Voor de KIA dient u de € 400 te gebruiken. In dit geval mag u uw computer dus niet gebruiken om uw belastingkorting te verhogen.
– Wanneer u geen BTW aangiften in hoeft te dienen, dan gebruikt u het bedrag inclusief BTW. Nu gebruikt u het bedrag van € 484. Omdat dit bedrag hoger is dan de € 450 grens, telt de computer hier wel mee voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek!

Dit is een belastingmaatregel waar u zeker uw voordeel mee kunt doen! Laat dit niet liggen en ga aan de slag!

Vindt u dit blog nuttig en heeft u suggesties voor nieuwe blogs? Mail ons! We schrijven graag over onderwerpen die u interessant vindt.

Zijn deze tips ook interessant voor uw netwerk? Deel de tips hieronder!

Tot snel!

drs. Pieter Bas Jansen RB

Over de schrijver
Reactie plaatsen