Hoeveel belasting betaalt u dit jaar als ondernemer?
14 maart 2017 
in Blogs

Hoeveel belasting betaalt u dit jaar als ondernemer?

Als ondernemer is het moeilijk om de belastingdruk te berekenen, maar dat kunnen wij makkelijk maken. En dat gaan wij ook doen! Hieronder heb ik samengevat hoeveel belasting u als ondernemer betaalt bij verschillende inkomens. Zo ziet u in één oogopslag hoeveel u moet betalen…

Inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting?

Laten wij eerst onderscheid maken tussen deze belastingen. U betaalt inkomstenbelasting als u een eenmanszaak of VOF runt en vennootschapsbelasting als u een BV, NV of stichting runt.

BV’s, NV’s en stichtingen (hierna BV’s)

Heeft u een bedrijf met deze rechtsvorm? Dan is uw belastingdruk relatief eenvoudig te berekenen.
U ontvangt loon uit uw BV. Uw BV houdt belasting in op uw loon, zodat u aan het einde van het jaar niets moet bijbetalen aan de Belastingdienst.

Waar betaalt u wel belasting over? Over de winst. De winst van BV’s is belast met 20% over de eerste € 200.000 en 25% over het meerdere.

Hieronder ziet u hoe hoog uw belastingdruk is:

Winst              Te betalen belasting          Berekening

€   40.000       €     8.000                            (40k*20%)

€   80.000       €   16.000                            (80k*20%)

€ 200.000       €   40.000                           (200k*20%)

€ 400.000       €   90.000                           (40k)+(200k*25%)

€ 800.000       € 190.000                           (40k)+(600k*25%)

Eenmanszaak en VOF

Voor deze rechtsvormen is het moeilijker om de belastingdruk te berekenen, omdat er meer factoren invloed hebben. Maar dit gaan wij eenvoudig weergeven!

Stel u heeft een eenmanszaak, dan betaalt u belasting over de winst uit uw bedrijf en over andere inkomsten die u afgelopen jaar heeft ontvangen (denk bijvoorbeeld aan loon). In dit voorbeeld gaan wij ervan uit, dat u geen andere inkomsten zoals loon had, dat u recht heeft op de zelfstandigenaftrek, maar niet op de startersaftrek en dat u geen recht had op hypotheekrenteaftrek.

Hieronder staat hoe hoog uw belastingdruk is:

Winst                 Te betalen belasting (inclusief zvw)

€   24.710             €      809

€   26.000            €   1.275

€   30.000            €   2.718

€   40.000            €   7.334

€   70.000             € 21.555

€ 100.000            € 35.208

€ 130.000             € 49.415

In deze tabel hebben wij met opzet pas bij een winst van € 24.710 aangegeven hoe hoog de belastingdruk is, omdat bij een lagere winst de belastingdruk ongeveer gelijk is. Dat heeft te maken met de belastingkortingen voor ondernemers. Wanneer de winst hoger wordt dan € 24.710, neemt de belastingdruk sterk toe.

U kunt uw belastingdruk aflezen door uw winst te vergelijken met de winsten in de tabel. Staat uw winst er niet bij? Kijk dan in de tabel naar de winst die hoger is dan die van u. Als u de te betalen belasting die daar rechts van staat reserveert, heeft u genoeg geld om de belasting te betalen.

Is deze tabel bruikbaar voor u? Laat het ons hieronder weten!

Is dit artikel interessant voor uw netwerk? Deel het hieronder!

Tot snel!
drs. Pieter Bas Jansen RB

Auteur van De Geldmachine – het groeimodel voor ondernemers

 

Art. 22 Wet VPB 1969

Art. 2.10 Wet IB 2001

Art. 3.76 Wet IB 2001

Art. 3.79a Wet IB 2001

Over de schrijver
Reactie plaatsen