Hoe vergroot u uw vermogen?

Wie investeert kan zijn vermogen vergroten. Is het verstandig om vandaag te investeren, of is het beter om een paar jaar te wachten? Het moment waarop u begint met investeren heeft een grote invloed op uw vermogen. Hoe zit dat?

De tijd heeft een grote invloed op uw vermogen

Laat de tijd zijn werk doen en uw vermogen wordt groter. Het positieve rendement dat u jaarlijks behaalt, stapelt zich op, waardoor uw vermogen steeds sneller vergroot. Maar u kunt ook negatieve rendementen behalen. Het jaar waarin u een negatief rendement behaalt, beïnvloedt uw totale vermogen. Het maakt dus uit in welk jaar uw rendement positief of negatief is. Hoe groot is deze invloed?

Een voorbeeld

Stel dat u een startkapitaal hebt van € 5.000. Ieder jaar legt u € 4.000 extra in om te investeren.

In het eerste jaar behaalt u een positief rendement van 40% en het jaar daarop is het rendement ook 40%, maar negatief. Alle jaren daarna is het rendement gelijk, namelijk 8%. Uw vermogen na tien jaar is dan € 58.167. Maar hoe hoog was uw vermogen geweest als u in het eerste jaar een verlies en in het tweede jaar een winst had van 40%?

Ik zal de berekening hier achterwege laten, maar de uitkomst blijft interessant. Denkt u dat het vermogen hoger is? Even hoog? Of lager?

Het goede antwoord is: hoger. Doordat uw rendement in het eerste jaar is gedaald en in het tweede jaar is gestegen, is uw vermogen na tien jaar gelijk aan € 64.090! En dat terwijl uw inleg precies even hoog is. Uw vermogen is nu € 5.923 hoger!

Hoe is dat mogelijk?

Laat ik eerst uitleggen wat er was gebeurd als u niet ieder jaar extra geld in zou leggen. In dat geval zou uw vermogen in beide situaties even hoog zijn. De volgorde maakt nu niet uit. Dat is na te rekenen door de € 5.000 plus 40% te berekenen en daarna dat resultaat min 40% te berekenen. In de tweede berekening berekent u eerst wat € 5.000 min 40% is en daarna berekent u wat dat resultaat plus 40% is. In beide gevallen komt u uit op een bedrag van € 4.200. In beide gevallen is uw vermogen kleiner geworden.

Hoe kan het vermogen dan verschillend zijn in het eerste voorbeeld?

In het eerste voorbeeld investeert u ieder jaar een extra bedrag. Dat bedrag wordt in het eerste jaar nog niet toegevoegd in de berekening. Maar in het tweede jaar wel. Daardoor wordt de € 4.000 die extra wordt ingelegd meer geld waard, als het rendement in het tweede jaar positief is. Die winst wordt ieder jaar geherinvesteerd, waardoor na tien jaar het verschil € 5.923 is.

Wilt u hier meer over weten?  Laat het ons hieronder weten!

Is dit artikel interessant voor uw netwerk? Deel het hieronder!

Tot snel!
drs. Pieter Bas Jansen RB

Over de schrijver
Reactie plaatsen