Hoe en wanneer moet u als ondernemer belasting betalen?
16 september 2015 
in Blogs

Hoe en wanneer moet u als ondernemer belasting betalen?

Als ondernemer wordt er niet zoals bij een werknemer belasting ingehouden op uw inkomen. Wanneer betaalt u als ondernemer belasting? En hoe hoog is de belastingdruk?

Als ondernemer belasting betalen

Houdt er rekening mee dat u als ondernemer pas belasting betaalt, op het moment dat uw belastingaangifte wordt ingediend. Het gaat hier om de inkomstenbelasting- of de vennootschapsbelastingaangifte. Op dat moment wordt pas bekend hoe hoog uw belaste winst is. Maar u kunt tussentijds al een schatting maken.

Een schatting maken

Hoe kunt u er nu voor zorgen dat u tussentijds weet hoe hoog de belastingdruk zal zijn?

Zorg dat u tussendoor uw cijfers opstelt, zodat u ten minste weet hoe hoog uw winst op dat moment is. Deze winst gebruikt u om een voorlopige aanslag in te dienen. Een voorlopige aanslag is een andere omschrijving voor ‘het betalen van een voorschot aan de Belastingdienst’. Afhankelijk van de structuur van uw onderneming, mag u extra belastingkorting toepassen. De belastingkorting kunt u ook meenemen in de voorlopige aanslag, zodat uw voorschot niet te hoog zal zijn.

Hoeveel moet u betalen?

Laten we eerst naar de makkelijkste situatie kijken. Stel dat u een BV beheert, die € 200.000 winst maakt. U dient in dat geval 20% belasting over uw winst te betalen. Dat is gelijk aan € 40.000. U kunt er voor kiezen om gedurende het betreffende jaar maandelijks een deel van de € 40.000 te betalen (iedere maand € 3.333). Het voordeel is dat u niet in één keer € 40.000 moet betalen. Daar komt bij dat u geen belastingrente over de € 40.000 moet betalen (de belastingrente is op dit moment 4%). Betaalt u liever maandelijks € 3.333? Dien dan een voorlopige aanslag in.

Iets moeilijker in te schatten is de belastingdruk als u een eenmanszaak of VOF beheert. Stel dat u een eenmanszaak runt en € 100.000 winst maakt. In dat geval hebt u recht op de zelfstandigenaftrek van € 7.280 en wordt 14% van uw overige winst niet belast. De resterende winst (in dit voorbeeld: € 79.739) wordt belast tegen 36,5%, 42% en 52%. Dat betekent dat u € 34.615 aan belasting betaalt. U kunt op dit bedrag persoonlijke belastingkortingen in mindering brengen. Wilt u dat bedrag in één keer betalen?

Heeft het uw voorkeur om pas na het einde van het jaar de belasting te betalen, of betaalt u liever maandelijks? Laat het ons hieronder weten!

Is dit artikel interessant voor uw netwerk? Deel het hieronder!

Tot snel!
drs. Pieter Bas Jansen RB

Over de schrijver
Reactie plaatsen