Hoe de VAR wordt vervangen door de DBA
16 februari 2016 
in Blogs

Hoe de VAR wordt vervangen door de DBA

Hoe belangrijk was de VAR (verklaring arbeidsrelatie) ook alweer? Werkgevers die freelancers inhuren lopen het risico dat ze loonbelastingen moeten betalen bovenop de vergoeding. Een risico dat werkgevers absoluut niet willen lopen! Dat risico kan tot 1 mei 2016 worden beperkt met de VAR. Tot die tijd geeft dit zekerheid. Daarna moeten we in plaats van de VAR de DBA (wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie) gebruiken.

Voor freelancers (opdrachtnemers) geeft de VAR ook duidelijkheid over de inkomsten. In de verklaring wordt door de Belastingdienst aangeduid of het gaat om winst uit onderneming, resultaat overige werkzaamheden of loon. Maar ook voor freelancers gaat veel veranderen.

 

DBA

Vanaf 1 mei gaat de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) van kracht. Vanaf dat moment kunnen we geen VAR meer aanvragen, maar stellen opdrachtgevers en opdrachtnemers samen een overeenkomst op. Ook kan gebruik worden gemaakt van een modelovereenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld.

 

Voorbeeld

Een voorbeeld modelovereenkomst is de “Algemene modelovereenkomst tussenkomst”. Deze kan worden gebruikt als de opdrachtnemer via een intermediair werkt voor een derde. Er is geen werkgeversgezag, geen leiding en geen toezicht door een derde. Daarnaast is in deze modelovereenkomst geregeld wanneer mag worden aangenomen dat een opdrachtnemer als zelfstandige werkt.

 

Opdrachtgever

De inhoud van de overeenkomst bepaald of de opdrachtgever loonheffingen af moet dragen. Wanneer u uw overeenkomst aan de Belastingdienst voorlegt en deze wordt goedgekeurd, weet u als opdrachtgever zeker of u loonheffingen moet afdragen.

U bent niet verplicht om de overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen, maar in de gevallen dat u dit niet doet, heeft u ook geen zekerheid over het betalen van de loonheffingen.

 

Freelancer

De beoordeling van de overeenkomst zegt niets over de manier waarop de inkomsten van de freelancer worden gezien. Freelancers hebben hierdoor geen zekerheid over het feit of hun inkomen wordt gezien als ‘winst uit onderneming’ of ‘resultaat overige werkzaamheden’. De Belastingdienst bepaalt dit pas bij het beoordelen van uw aangifte inkomstenbelasting. Mocht u twijfelen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u hierover adviseren.

 

Inhoud overeenkomst = inhoud werkzaamheden

Het is zaak dat de inhoud van de overeenkomst gelijk is aan de inhoud van de werkzaamheden. Als dat niet het geval is, is de overeenkomst niet geldig en is het mogelijk dat de opdrachtgever loonheffingen af moet dragen. Hou dit goed in de gaten!

Als de opdrachtgever loonheffingen af moet dragen, hebben freelancers het voordeel dat ze verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

 

Proefjaar

Tot en met 1 mei 2017 geldt de implementatietermijn. Deze periode kan voor beide partijen worden gebruikt om vertrouwd te raken met de overeenkomsten. Tot die datum houdt de Belastingdienst wel toezicht, maar neemt ze nog geen repressieve handhavingsmaatregelen. Uiteraard wordt fraude wel bestraft.

 

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie

Is de naam u opgevallen: Wet deregulering? Op internet zijn veel artikelen te vinden die negatief zijn over de DBA. Dit komt mijns inziens vooral voort uit de onduidelijkheid van de DBA. Ik ben ook geen groot fan van deze nieuwe regeling, maar we moeten het ook niet overdrijven. Vanaf 1 mei 2016 leggen we een modelovereenkomst voor aan de Belastingdienst, zodat we weten waar we aan toe zijn. In de meeste gevallen is het meer dan duidelijk of er wel of geen sprake is van een loondienstbetrekking. In de gevallen die minder makkelijk te toetsen zijn, zullen altijd iets ingewikkelder zijn. Maar dat was in de tijd van de VAR ook het geval.

 

Bent u er klaar voor om met de overeenkomsten te gaan werken? Laat het ons hieronder weten!

Is dit artikel interessant voor uw netwerk? Deel het hieronder!

Tot snel!
drs. Pieter Bas Jansen RB

Over de schrijver
Rob Vreede
Door

Rob Vreede

op 17 Feb 2016

Super pb, helder verhaal en erg belangrijk voor veel mensen. De praktijk gaat het uitwijzen!

Reactie plaatsen