Het monster dat kinderopvangtoeslag heet
08 januari 2019 
in Blogs

Het monster dat kinderopvangtoeslag heet

Aan de ene kant is de kinderopvangtoeslag een geschenk uit de hemel, aan de andere kant loopt u grote risico’s. Hoe zit dat?

Wat is kinderopvangtoeslag?

Heeft u kinderen die naar de kinderopvang gaan? Dan kunt u hier een toeslag voor aanvragen. De overheid betaalt dan een groot deel mee, zodat u kunt werken terwijl uw kinderen bij de opvang zijn. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

De voorwaarden

Als u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen:

 • U en uw toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus.
 • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
 • U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.
 • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
 • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
 • Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
 • Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Komt u in aanmerking?

Dan is het interessant om te weten of het de moeite waard is om deze toeslag aan te vragen. Gemiddeld levert kinderopvangtoeslag € 20.000 per jaar op. Dat lijkt mij interessant. Vindt u dat ook? Vraag de toeslag dan op tijd aan! Anders verloopt uw recht op toeslag. Kinderopvangtoeslag moet u aanvragen binnen drie maanden nadat u hier recht op heeft. Als u hem eenmaal heeft aangevraagd hoeft u hem de komende jaren niet meer aan te vragen. Hij loopt dan door. Geef wel wijzigingen door!

Het grote risico

Als u geen recht meer heeft op kinderopvangtoeslag, loopt de toeslag vaak nog door. U krijgt dus nog steeds geld, maar dat moet u terugbetalen. Dat kan dus ook om € 20.000 of zelfs veel meer gaan. Daarom is het zo belangrijk om wijzigingen door te geven!

Wanneer heeft u geen recht meer op kinderopvangtoeslag? Als u bijvoorbeeld werkloos raakt en niet binnen drie maanden een andere baan vindt. En als u ineens veel minder uren voor uw bedrijf gaat werken. Of als u of uw partner in coma komt te liggen. Allemaal situaties waarin u de toeslag terug moet betalen!

Hoe zit dat met de uren?

Als ondernemer bent u gewend aan het bijhouden van de urenadministratie. Die is voor de kinderopvangtoeslag ook ineens belangrijk geworden, omdat de toeslag afhankelijk is van het aantal uren dat u en uw toeslagpartner werken (de reistijd van en naar uw werk mag u niet meerekenen). Het gaat om de partner die het minst aantal uren werkt. Dat aantal uren is het maximum waarvoor u de toeslag kunt krijgen*.

Strenge controles van de Belastingdienst

Omdat er de afgelopen jaren veel is gefraudeerd, is de Belastingdienst streng met de controles. Zorg daarom dat u uw zaken goed op orde heeft en de volgende zaken minimaal 5 jaar bewaart:

 • de urenadministratie van beide partners
 • de facturen van de opvang
 • het bewijs van betalingen (download een overzicht van uw betalingen aan de opvang)
 • de definitieve berekening kinderopvangtoeslag

Doe dit ook echt! Want als u over vijf jaar een inspecteur op de stoep heeft staan die van de afgelopen vijf jaar € 20.000 per jaar komt naheffen, moet u € 100.000 terugbetalen! Het risico is te groot om slordig te zijn met uw administratie. Deze bewijzen hebben in de praktijk het verschil al gemaakt.

Houdt u de administratie voor de opvang ook zo goed bij? Laat het hieronder weten!

Is dit artikel interessant voor uw netwerk? Deel het hieronder!

Tot snel!
drs. Pieter Bas Jansen RB

Auteur van De Geldmachine – het groeimodel voor ondernemers

 

* Kijk voor meer informatie op deze link

https://www.belastingdienst.nl/ wps/wcm/connect/ bldcontentnl/ belastingdienst/prive/toeslagen/ kinderopvangtoeslag/ kinderopvangtoeslag-2019/ welk-deel-van-de-opvangkosten -krijg-ik-vergoed/ik-werk-/ik-werk

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen