De diamant van uw bedrijf!

De boekhouder (op kantoor of op afstand) heeft meestal het beste gevoel bij de cijfers van uw bedrijf. Koester de boekhouder en zorg er voor dat hij onderdeel van het team is.

Accepteer het niet als collega’s hem zien als de boeman die nee zegt tegen overbodige kosten. Gebruik juist op deze momenten zijn inzicht. Kan hij het bij het juiste eind hebben?

Soms wordt vergeten dat de boekhouder de belangrijkste informatie van het bedrijf in handen heeft. De boekhouder wordt vaak gezien als de persoon, die de kosten laag wil houden en daardoor een rem op de groei is. Maar u kunt ook op een andere manier naar uw boekhouder kijken. Heeft u nagedacht hoeveel bruikbare informatie uw boekhouder u kan verschaffen?

Het is waardevol om de expertise en kennis van uw boekhouder te gebruiken om belangrijke beslissingen te ondersteunen. Laat hem kasstroomoverzichten van de komende maanden opstellen, zodat u weet hoeveel geld er binnenkomt. Laat hem ook inzicht geven in de verschillende soorten omzet die uw bedrijf genereert. Dit zijn zaken die hij goed en snel in kaart kan brengen.

Waarom is dit belangrijk?

Wanneer uw boekhouder kan laten zien dat 80% van de omzet veel winst met zich meebrengt, terwijl de overige 20% van de omzet verlies met zich meebrengt, heeft het dan nut om de overige 20% van de omzet te blijven genereren? Of is het beter om die omzet stop te zetten?

Vraag hoe uw boekhouder over nieuwe beslissingen denkt. Vaak worden beslissingen genomen op gevoel, maar zegt de hoeveelheid euro’s op de bankrekening iets heel anders. Zijn de nieuwe beslissingen genomen vanuit financieel oogpunt, of op basis van gevoel? Haal het maximale uit uw bedrijf.

Wilt u ook meer resultaat behalen? Laat het ons hieronder weten!

Is dit artikel interessant voor uw netwerk? Deel het hieronder!

Tot snel!
drs. Pieter Bas Jansen RB

Over de schrijver
Reactie plaatsen