Niet maximaal herinvesteren

Ondernemers die niet maximaal herinvesteren maken niet direct een fout, maar ze kunnen meer uit hun bedrijf halen. Afhankelijk van de markt waarin ze werkzaam zijn en de grootte van het bedrijf, kan dit in meerdere of mindere mate belangrijk zijn voor de levensvatbaarheid. Als u het economen vraagt, is het een grote fout om niet maximaal te herinvesteren als u weet hoe u winst kunt behalen. Zij leggen dit uit aan de hand van opportuniteitskosten: kosten die u maakt door niet te investeren. In dat geval kijken ze naar het verschil tussen de opbrengsten die u behaald zou hebben als u wel en als u niet herinvesteert. Veel bedrijven weten hoe ze winst kunnen maken. Toch laten veel ondernemers geld liggen door hun liquide middelen niet te investeren.
Binnen bedrijven is tijd een beperkende factor. U kunt meer uren werken en u kunt meer werknemers in dienst nemen, maar vroeg of laat komt dit de winstgevendheid niet meer ten goede. Meet daarom altijd hoeveel tijd het kost om in de behoeften van klanten te voorzien. Wanneer u de kosten inzichtelijk heeft, ziet u hoe hoog de winstmarge is. Is die hoog genoeg? Dan kunt u extra investeren.
Stel dat u het afgelopen jaar een manier heeft getest om meer omzet te genereren. U heeft de commerciële activiteiten uitbesteed aan een extern bureau. Dit kostte € 10.000 per maand en een vierde van uw tijd. De omzet die daarmee is gerealiseerd, was € 50.000 per maand.
Stel dat uw dga-loon inclusief alle kosten € 8.000 per maand is. In dat geval waren de kosten voor het realiseren van de nieuwe omzet in totaal € 12.000 [(= ¼ * 8.000) + 10.000].
Omdat u daarnaast freelancers heeft ingeschakeld om de nieuwe opdrachten uit te voeren, waren de extra kosten per maand € 28.000. Nu is de winst op de nieuwe opdrachten gelijk aan € 10.000 [= 50.000 – 12.000 – 28.000].
Wat zijn de kosten als u niet investeert? Voor iedere € 40.000 ontvangt u een winst van € 10.000. Dat betekent dat u € 10.000 verlies maakt voor iedere € 40.000 die op de bank staat. Staat er € 200.000 op de bank, dan kost dat in totaal € 50.000! Dat zijn de kosten voor het niet maximaal herinvesteren. Kijk daarom op een andere manier naar uw overtollige liquide middelen en investeer het geld, als u weet hoe u winst maakt.
Reactie plaatsen