Geen gezond verdienmodel

Energika houdt zich bezig met het maken van websites. De technologische ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren zo hard gegaan, dat het verdienmodel van websitebouwers sterk is veranderd. Tegenwoordig kan met de grootste eenvoud een heel goede en nette website worden gebouwd, die ook nog hoog scoort in Google. Konden websitebouwers een paar jaar geleden nog heel veel waarde creëren door sites te bouwen, inmiddels is hun meerwaarde voor een groot deel verdwenen. Omdat het geen kunst meer is – en daardoor ook niet duur meer – bouwen bedrijven nu zelf hun website.
De ontwikkelingen zijn zo snel gegaan dat de omzetten flink zijn gedaald. Met als gevolg dat veel websitebouwers minder personeel en freelancers inschakelen. Het is onmogelijk om in te schatten hoe deze ontwikkeling zich de komende jaren voortzet. Dit maakt het moeilijk voor websitebouwers om een solide bedrijf te runnen. Om het hoofd boven water te houden is het belangrijk dat websitebouwers, waaronder Energika, op zoek gaan naar een nieuw verdienmodel.
Energika heeft de afgelopen jaren ook personeel laten gaan en minder freelancers ingeschakeld. Hierdoor draait het bedrijf nog winst, maar die is wel gedaald. Als deze trend doorzet, zijn winsten in de toekomst geen zekerheid meer.
Creëert Energika nog waarde? Jazeker. Dat is het probleem gelukkig niet. Het bedrijf heeft zich ook beziggehouden met het vermeerderen van het verkeer naar de website. Door de grote waarde die Energika hiermee creëert voor haar klanten, blijft ze in staat om geld te verdienen. Zeker als ze zich de komende jaren bezig gaat houden met het verhogen van het percentage websitebezoekers dat daadwerkelijk klant wordt. Hierdoor neemt de omzet van de klant toe, waardoor Energika nog meer opdrachten zal krijgen. Voor de websitebouwer is het zaak om op deze twee diensten te focussen, want hier zal altijd vraag naar blijven. Software zal dit niet kunnen ondervangen, omdat het een massaproduct is. Een websitebouwer levert maatwerk, dat altijd beter zal werken dan standaardsoftware.
Reactie plaatsen