Hypotheekrenteaftrek simpele uitleg met de cijfers van 2018

Hypotheekrenteaftrek simpele uitleg met de cijfers van 2018

Nederland is een van de weinige landen dat hypotheekrenteaftrek kent. Hoe werkt dit? Wie een huis koopt, doet dit meestal door geld te lenen bij een bank. Deze lening heet een hypotheek. De bank leent u het geld om een huis te kopen. In ruil daarvoor betaalt u iedere maand rente aan de bank. Het huis wordt gebruikt als onderpand. Als u niet meer in staat bent om de hypotheek terug te betalen, heeft de bank het recht om het huis te verkopen. Hierdoor loopt de bank weinig risico en kan de bank u een relatief groot bedrag lenen.

Belastingvoordeel

Het interessante van een hypotheek, is het belastingvoordeel dat u heeft. De hypotheekrente die u aan de bank betaalt is namelijk aftrekbaar van uw inkomen. Dit voordeel kon voorheen oplopen tot 52% van de rentekosten die u jaarlijks aan de bank betaalt. Dit is makkelijker uit te leggen met een voorbeeld. Stel dat u € 90.000 in een jaar hebt verdiend. U betaalt 52% belasting over het hoogste deel van uw inkomen. Dat bedrag houdt uw werkgever voor u in. Na afloop van het jaar dient u uw belastingaangifte in en voegt u het belastingvoordeel van de hypotheekrente toe. Stel dat u in een jaar € 10.000 hypotheekrente heeft betaald, dan mag u deze € 10.000 in mindering brengen op uw inkomen van € 90.000. U wordt daarom belast over slechts € 80.000 (€ 90.000 - € 10.000). Uw werkgever had belasting ingehouden over de € 90.000, dus krijgt u nog geld terug van de Belastingdienst. Over het verschil (de 52% belasting van € 10.000) krijgt u belastinggeld terug. U krijgt dus 52% maal € 10.000 = € 5.200 terug van de Belastingdienst.

De bomen groeien niet tot in de hemel

Het belastingvoordeel dat ik hierboven schets is eigenlijk kleiner. Tegenwoordig is de hypotheekrente namelijk niet meer aftrekbaar tot 52%, maar 49,5% vanaf 2018. Daarnaast geldt er een eigenwoningforfait. Dat is een moeilijk woord voor een deel van de hypotheekrenteaftrek dat niet aftrekbaar is. Dit forfait is voor de meeste huizen 0,6% van de WOZ waarde (in 2018). Woont u in een huis dat € 300.000 waard is? Dan is € 1.800 van uw hypotheekrente niet aftrekbaar.
De hypotheekrenteaftrek is zelfs nog verder beperkt. Wie een nieuwe hypotheek afsluit, mag dit belastingvoordeel namelijk alleen genieten als er wordt gekozen voor een hypotheek die binnen dertig jaar wordt afgelost. Doordat er ieder jaar wordt afgelost op de hypotheek, bent u ook ieder jaar minder rente verschuldigd. Daardoor daalt de rente die u jaarlijks betaalt en daalt uw belastingvoordeel. Het grote voordeel is dat u uw schuld na dertig jaar hebt afgelost.

 

 

 
Reactie plaatsen