Financiële overzichten

Welke financiële overzichten zijn belangrijk?
Om kwalitatief te investeren in een bedrijf is het belangrijk om de cijfers te begrijpen. Deze tonen onder andere aan of het bedrijf in staat is winst te draaien. Gelukkig is het niet nodig om alle financiële overzichten te begrijpen, maar een paar zijn er wel belangrijk:
•          de winst-en-verliesrekening,
•          de balans,
•          het kasstroomoverzicht.
Deze drie overzichten helpen u de juiste beslissingen voor uw bedrijf te nemen en zorgen dat u op koers kunt blijven. De winst-en-verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht zijn met elkaar verbonden. Als in een van de drie iets wijzigt, dan gebeurt dat ook in de andere overzichten.
Startende ondernemers beschikken nog niet over de kennis die deze overzichten bieden. Dat is geen probleem, als ze er maar voor zorgen dat ze door de jaren heen wel de noodzakelijke kennis opdoen. Ieder jaar dat een bedrijf groeit, worden de overzichten belangrijker. Het is onmogelijk om een bedrijf op de lange termijn gezond te houden, zonder financiële kennis. Wie ervoor kiest om zichzelf niet financieel te verbeteren, wordt vroeg of laat door geldverstrekkers teruggefloten. Op het moment dat deze hun geld terugeisen en geen nieuwe kredieten verschaffen, is de kans groot dat het niet meer lukt om de leningen terug te betalen. Het gevolg: er kan geen nieuw geld worden aangetrokken, waardoor het bedrijf failliet gaat.
Reactie plaatsen