Solvabiliteit

'Solvabiliteit’ is een belangrijke term. De solvabiliteit geeft u inzicht in de lange-termijn-schuldpositie van uw bedrijf. De solvabiliteit van uw bedrijf berekent u door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen. Die deling staat bekend als de solvabiliteit.
Is de solvabiliteit hoger dan 25%, dan is dat een goed begin. Is het percentage lager dan 25%, dan is er werk aan de winkel. Dit geeft aan dat uw bedrijf slecht in staat is om haar lange-termijn-schulden te betalen. Het stoplicht staat op rood! Is het percentage echter hoger dan 25% en lager dan 40%, dan is dat een stuk beter. Het stoplicht staat nu op oranje. Er is absoluut ruimte voor verbetering en streef dit ook na, maar het is niet zo slecht als de eerste situatie. Het mooiste is het wanneer het stoplicht op groen springt. Dat gebeurt wanneer het percentage hoger is dan 40%. Als het stoplicht op groen staat, is uw bedrijf erg goed in staat om zijn lange-termijn-schulden te betalen. Dat betekent dat de investeringen die zijn gedaan, rendabel zijn geweest en dat het rendement het mogelijk maakt om de schulden terug te betalen. Ook hier geldt dat een groen stoplicht niet betekent dat alles in het bedrijf goed loopt. U wilt dat de current ratio gezond is, het kasstroomoverzicht een positieve kasstroom laat zien en dat de investeringen rendabel zijn.
Reactie plaatsen