Current ratio

Als u deze term nog niet kunt dromen, leer hem dan nu uit het hoofd. Als ondernemer is het cruciaal om te weten hoe goed uw bedrijf in staat is om aan de korte-termijn-verplichtingen te voldoen. Dat controleert u niet alleen door het kasstroomoverzicht bij te houden, maar ook door deze ratio te gebruiken. Controleer ieder jaar, wanneer u de jaarrekening van uw accountant ontvangt, hoe hoog de current ratio is. U wilt dat deze hoger is dan 1,5. Om het in stoplicht-termen uit te drukken: als de current ratio lager is dan 1,5, staat het stoplicht op rood. Als de current ratio hoger is dan 1,5 en lager dan 2, dan staat het stoplicht op oranje. Verbeter in beide gevallen de korte-termijn-schuldpositie van uw bedrijf, zodat deze weer hoger wordt dan 2. Als de current ratio hoger is dan 2, dan staat het stoplicht op groen. Dat is een goede waarde om naartoe te werken. Bij deze waarde is uw bedrijf goed in staat om de korte-termijn-schulden te betalen.
Als u de current ratio controleert, is het belangrijk om het toekomstige kasstroomoverzicht ernaast te leggen. Het kan namelijk zijn dat de current ratio op dit moment hoger is dan 2, terwijl deze ratio over twee maanden onder de 1 uitkomt.
Reactie plaatsen