Page content

Winst per investering

Het is relatief eenvoudig om uw boekhouder zo op te leiden dat hij de belangrijkste financiële overzichten kan opstellen: de winst-en-verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht. Hier zijn standaardopleidingen voor. Maar dit zijn niet de enige overzichten die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering. Ook de winst per investering is belangrijk. Om daar een overzicht van op te stellen, kunt u een label (bijvoorbeeld: investering 1) toevoegen aan de boekingen in de boekhouding. Zo wordt de winst van iedere investering snel zichtbaar. Maar lang niet iedere boekhouder zal ooit leren hoe dit werkt. Daar komt bij dat de bedrijfsvoering hier vaak niet op is ingericht. In deze twee gevallen is het toch mogelijk om de investering per project weer te geven. Laat de boekhoudsoftware automatisch labels aan de omzet en kosten toekennen. U hoeft dan uw boekhouder niet extra op te leiden, maar hij kan wel de belangrijke gegevens rapporteren.
Alle investeringen die meer geld opleveren dan ze kosten, kunt u behouden. De investeringen die geld kosten, zet u stop. Doe dat ook echt! Blijf niet aanmodderen met verliesgevende investeringen. Als het niet werkt, moet u er van af.

Comment Section

0 reacties op “Winst per investering

Plaats een reactie


*